Transport públic

Parada d’Isona de l'autobús de les 7h és a la marquesina ubicada a la Ctra 1412B

La resta d'autobusos paren a la Plaça Portal, 4

  • Taxistes del municipi

Jesús Caelles Batalla

679 282 490

Jordi Gros Erill

666 434 976